Envelliment sa                   Deteriorament Cognitiu LLeu

 Descripció del programa 
Destinat a persones que presenten alteracions neurocognitives habituals en l'envelliment, o dèficits lleus no esperables, però que en qualsevol dels casos tenen una repercusió mínima en el desenvolupamnet diari de la persona. L'objectiu és oferir un programa d'orientació preventiva per evitar un declivi progressiu de les funcions cognitives, a través de l'estimulació d'aquestes capacitats, i de l'entrenament en recusos comepensatoris, tant estrategies internes com ajudes externes. S'ofereix també assessorament i suport psicològic continuat.
 
Objectius generals
 • Mantenir actives les capacitats cognitives
 • Reforçar capacitats destacades (punts forts)
 • Instaurar estratègies metacognitives (ajudes internes)
 • Instaurar estratègies i recursos externs de suport i compensació de dèficits (ajudes externes)
 • Fomentar hàbits i rutines diàries adaptatives i saludables
 • Promoure el benestar psicològic.
Línes de tractament base
 • Psico-educació
 • Entrenament cognitiu
 • Entrenament en estratègies compensatòries internes i externes
 • Entrenamnet en auto-consciència
 • Suport emocional
 • Assessorament a la pròpia persona i als seus familiars directes
¿A qui va dirigit?
 • Persones amb dèficits cognitius associats a l'envelliment.
 • Persones amb dèficits cognitius no habituals en el transcurs d'un envelliment sa, que presenten un deteriorament cognitiu patològic però lleu, sense la gravetat ni l'afectació quotidiana d'una demència.
 • Persones que es troben en fases molt inicials d'una demència.

 

Altres programes

* Demana més informació sobre els nostres programes a través del nostre formulari senyalant "consulta informativa", i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible per oferir-te un programa més detallat del servei.