Alzheimer                             Altres malalties degeneratives

 Descripció del programa 
Destinat a persones que presenten un procés de demència causat per una malaltia neurodegenerativa com per exemple l'Alzheimer o la demències por cossos de Lewy. L'objectiu és un programa orientat a frenar el declivi neurocognitiu i funcional de la persona, i mantenir actives les capacitats preservades a través d'estimulació cognitiva i d'autoconsciència orientada a les dificultats funcionals en les activitats de la vida diària, l'entrenament en estratègies compensatòries, i l'assessorament i el suport psicològic a tant a la pròpia persona, com als seus familiars i/o cuidadors. 
 
Objectius generals
 • Mantenir actives les capacitats cognitives, especialment aquelles més significatives per al desenvolupament autònom de les activitats de la vida diària (bàsiques, instrumentals i avançades).
 • Instaurar estratègies i recursos externs de suport per a reduir l'impacte dels dèficits en la via quotidiana.
 • Fomentar hàbits i rutines diàries adaptatives i saludables, i motivar a la persona per a que es mantingui activa socialment.
 • Promoure el benestar psicològic.
Línes de tractament base
 • Psico-eduació
 • Estimulació cognitiva orientada als problemes i necessitats quotidianes de la persona
 • Entrenament en estratègies compensatòries internes i externes
 • Entrenamnet en auto-consciència en aquells casos en els que sigui possible i beneficiós
 • Psicoteràpia
 • Assessorament  i suport psicològic a familiars i cuidadors.
¿A qui va dirigit?
 • Malaltia d'Alzheimer
 • Demència per cossos de Lewy
 • Malaltia de Pick
 • Demència frontal o fronto-temporal
 • Afasia Progressiva Primària
 • Malaltia de Huntington
 • Demència associada a la malaltia de Parkinson
 • Atròfies multi-sistèmiques
 • Demència associada a esclerosis lateral amiotròfica
 • Altres processos que cursen amb atrofia cortical

 

 
 

Altres programes

 

   

* Demana més informació sobre els nostres programes a través del nostre formulari senyalant "consulta informativa", i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible per oferir-te un programa més detallat del servei.