Dany Cerebral Adquirit

 Descripció del programa 
Destinat a infants, adults i ancians que presenten seqüeles neurocognitives degudes a un dany cerebral adquirit de causa diversa, i es troben en fase post-hospitalària. L'objectiu és un programa orientat a la re-integració social i laboral de la persona, i a la potenciació de les seves capacitats cognitives i funcionals a través d'estimulació cognitiva i d'autoconsciència orientada a les activitats de la vida diària, l'acompanyament i entrenament per assolir objectius personals realistes, i l'assessorament i suport psicològic continuat, tant a la persona com al seu sistema familiar.
 
Objectius generals
 • Estimular les capacitats cognitives, potenciant especialment aquelles preservades, i entrenant aquelles més necessàries per assolir el major grau de funcionament autònom possible.
 • Entrenament en auto-consciència per fomentar una actitut activa i realista, i millorar el desenvolupament de les activitats de la vida diària.
 • Instaurar estratègies metacognitives (ajudes internes) que fomentin una conducta autònoma i funcional.
 • Instaurar estratègies i recursos externs de suport i compensació de dèficits (ajudes externes) que facilitin en el major grau possible, la independència en les activitats quotidianes.
 • Fomentar hàbits i rutines diàries adaptatives i saludables.
 • Promoure el benestar psicològic.
Línes de tractament base
 • Psico-educació
 • Entrenament cognitiu
 • Entrenamnet en auto-consciència sempre que sigui possible i beneficiós per a la pròpia persona
 • Entrenament en estratègies compensatòries internes i externes
 • Suport emocional
 • Assessorament a la pròpia persona i als seus familiars directes
¿A qui va dirigit?
 • Traumatisme Cranio-encefàlic (TCE)
 • Ictus i altres malalties vasculars que poden cursar amb demència
 • Demència associada a VIH
 • Hidrocefàlia
 • Demència associada a encefalopatia hepàtica
 • Demència associada a encefalopatia herpètica
 • Síndrome de Korsakoff i altres trastorns associats al consum de tòxics que cursen amb afectació cognitiva
 • Demencies associades a deficiènies metabòliques
 • Demència pugilística
 • Dèficits cognitius associats a tumors cerebrals
 • Post-operatòris per neurocirugia

 

Altres programes

 

 

* Demana més informació sobre els nostres programes a través del nostre formulari senyalant "consulta informativa", i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible per oferir-te un programa més detallat del servei.