Serveis generals

Treballem en base a uns programes de rehabilitació flexibles amb objectius adequats a les necessitats i perfil de cada cas.

Quin és el teu cas?

      

Serveis adicionals

REHABILITACIÓ A DISTÀNCIA

Oferim la possibilitat de realitzar sessions d'estimulació cognitiva a distància utilitzant la plataforma de tele-rehabilitació cognitiva disenyada per l'Institut Guttmann (www.gnpt.es).

Comptem amb psicòlegs registrats i formats en el seu ús pel propi Institut de Neurorehabilitació Guttmann. El professional realiza una valoració inicial, programa els exercicis i realitza un seguiment continuat de la persona.

ASSESSORAMENT I FORMACIÓ A CUIDADORS

Oferim la possibilitat de realitzar sessions domiciliàries puntuals d'assessorament i psicoeducació per a cuidadors familiars i cuidadors externs.

CONTROLS DE MEMÒRIA

Realitzem controls de memòria a domicili a travès d'exploracions específiques d'aquesta funció i d'altres processos cognitius relacionats, com l'atenció o determinades capacitats executives. L'avaluació finalitza amb l'entrega de pautes bàsiques d'estimulació quotidiana, i altres recomanacions terapèutiques per a fomentar i/o mantenir un bon funcionament mnèsic.

DIES INTENSIUS

Oferim la opció de realitzar sessions intensives de tractament, de 3 hores de duració, disponibles matins i tardes de dilluns a divendres en els següents horàris: 10:00-13:00; 11:00-14:00, 15:00-19:00 i 16:00-20:00. 

Serveis per empreses

Oferim serveis de formació psico-educativa a empreses que ofereixin serveis de cuidats i acompanyament de persones grans, amb demència o dany cerebral adquirit. També oferim la possibilitat d'aplicar tallers grupals en diferents àmbits de la rehabilitació Neuro-Psico-Social a aquells centres i residències que hi estiguin interessats. 

Per a més informació, consulteu-nos sense compromís a través del correu: sinapsistallers@gmail.com

  Aclaracions  

Els serveis a persones amb dèficits cognitius secundaris a una patologia neurològica van destinats a aquells pacients en fases post-hospitalàries i/o cròniques que requreixin d'una evaluació i/o tractament neuropsicològic puntual o continuat.

En cap cas es tracta d'un servei d'atenció aguda que substitueixi la intervenció multidisciplinar dels equips hospitalaris.

Treballem en  o en funció de la comoditat del pacient.

Per a qualsevol dubte pots consultar-nos aquí o a través del nostre correu electrònic.