Avantatges de l'atenció domiciliària

 L'atenció a domicili és un servei...
  1. Còmode pels pacients, ja que permet realitzar visites professionals sense necessitat de desplaçament. 

  2. Afavoreix la implicació dels familiars (o persones de l'entorn immediat) en el desenvolupament del programa de tractament i rehabilitació.

  3. S'adapta perfectament als horaris i situacions personals del pacient afavorint la continuïtat del pla de treball.

  4. Facilita l'accés a aquests serveis per a persones amb mobilitat reduïda

 A nivell terapèutic, el treball sobre el terreny ens permet...
  1. Realitzar una atenció professional en un espai segur i tranquil·litzant per al pacient

  2. La possibilitat d'observar l'entorn físic familiar amb l'ojectiu de re-adaptar-lo a les noves necessitats

  3. La possibilitat d'analitzar la interacció del pacient en el seu espai quotidià

  4. Adequar el tractament a les necessitats fonamentals de la psicologia de la rehabilitació afavorint la generalització dels aprenentatges terapèutics

  5. Utilitzar eines, instruments i situacions que són familiars per als nostres pacients

  6. Adaptar les activitats rehabilitadores a diferents entorns segons les demandes específiques de cada persona, afavorint així l'aplicació dels recursos i estratègies terapèutiques a les activitats diàries de la vida quotidiana.