Valors i principis d'actuació

El procés d'avaluació i rehabilitació comença amb el primer contacte, i entenem que és vital crear un vincle humà i professional adequat per a poder realitzar amb èxit la nostra feina. Per això, intentem conèixer i comprendre bé a les persones que tenim davant, i especialment els problemes, conscients o inconscients que pateixen en la seva vida i que repercuteixen en el seu benestar. 

Busquem oferir les eines i els recursos a pacients, familiars i cuidadors per a que puguin adaptar-se i afrontar de la millor manera possible les conseqüències dels seus problemes. Per això, entenem que en aquest tipus de tractament, la implicació és fonamental per a resoldre, millorar o pal·liar els problemes quotidians. 

Entenem la rehabilitació neuropsicològica com una intervenció pràctica i realista. Amb uns objectius estructurats però flexibles, que atenen a les demandes de la persona i del seu entorn social i contextual, i que poden variar en funció del moment, l'evolució o l'estat psicològic.