Consentiment CV

En compliment del disposat a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de Desembre, l’informem que la informació que ens facilita quedarà recollida en un fitxer, el responsable del qual és POL FRANCO CORTINA, amb la finalitat d’avaluar la seva candidatura en cas que en un futur sorgeixi alguna vacant que s’ajusti a les seves característiques. En relació amb les dades de caràcter personal especialment protegides (dades de salut), vostè accepta de forma expressa que POL FRANCO CORTINA pugui recaptar-les i tractar-les.

 

Vostè té dret a accedir a la informació, rectificar-la o a oposar-se al seu tractament i, si escau, cancel·lar-la, posant-se en contacte amb nosaltres en la següent adreça: C/GRANOLLERS, 53B - 08173 SANT CUGAT DEL VALLÉS, o bé enviant un correu electrònic a: sinapsirehabilitacio@gmail.com

 

Li informem que passat un període d’un any des de la recepció de les dades, tret que s’hagi produït anteriorment expressa declaració de cancel·lació per la seva banda, procedirem d’ofici i de forma automàtica a cancel·lar les seves dades del fitxer en qüestió.

 

POL FRANCO CORTINA li informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural.

 

Tot això de conformitat amb el previst en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, en concret, amb la relació de les mesures de seguretat de fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

 

 

A efectes d’ allò disposat a la normativa vigent sobre protecció de dades, les dades que ens proporciona del seu currículum, són imprescindibles per a la tramitació de la sol·licitud. Els seus titulars consenten que les seves dades personals i de currículum, inclosa l’ adreça de correu electrònic que es facilitin s’ incorporin al fitxer del que és responsable POL FRANCO CORTINA, amb el fi d’estudiar i/o executar la present sol·licitud i per a l’ estudi i anàlisi personalitzat o segmentat del mateix. Les dades de currículum que es faciliten seran conservades durant el termini d’ un any, passat el qual POL FRANCO CORTINA procedirà a la seva total destrucció.

POL FRANCO CORTINA garanteix que totes les seves dades personals facilitades seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El titular podrà exercir gratuïtament els drets d´ oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius, adreçant la seva comunicació per escrit a POL FRANCO CORTINA, C/GRANOLLERS, 53B - 08173 SANT CUGAT DEL VALLÉS, o bé enviant un correu electrònic a: sinapsirehabilitacio@gmail.com