Què és la Neuropsicologia? 

    La Neuropsicologia és la disciplina que estudia la relació entre cervell i conducta tant en persones sanes com en persones amb dany cerebral. L'objectiu és rehabilitar les capacitats mentals compromeses, consolidar, reforçar i potenciar aquelles preservades, i tractar els problemes psicològics que resulten de les lesions i que interfereixen en el desenvolupament d'una vida autònoma i saludable. Els neuropsicòlegs actuen com entrenadors terapèutics de la ment, el cervell i el comportament, i la seva funció és identificar els punts febles i forts de la persona, i potenciar les seves capacitats a través de l'exercici cerebral programat en combinació amb altres tractaments complementaris.

    La neuropsicologia és un camp multidimensional per definició. Això implica que la rehabilitació inclou el tractament de les alteracions cognitives, emocionals, comportamentals i funcionals, en els àmbits personal, social, familiar, laboral, i acadèmic, amb l'objectiu de restaurar en el major grau possible l'autonomia i el benestar anterior als problemes cognitius.
 
    És per això, que des de SINAPSIS utilitzem el terme Neuro-Psico-Social per a referir-nos al treball que realitzem amb les persones que requereixen d'una exploració i una intervenció en l'àmbit de la Neuropsicologia.

 

Segueix informant-te!