Persones beneficiades

ADULTS I GENT GRAN

Principals causes d'afectació neuropsicològica:
 • Alteracions cognitives associades a l'edat
 • Deteriorament cognitiu lleu (DCL)
 • Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives (malaltia de pick, malaltia de cossos de lewy, huntington,...)
 • Deteriorament cognitiu secundari a:
  • Traumatismes cranio-encefàlics (TCE) 
  • Ictus
  • Tumors cerebrals
  • Infeccions cerebrals
  • Trastorns metabòlics i endocrins
  • Esclerosi múltiple
  • Post-operatoris de neurocirugia
  • Trastorns neuropsiquiàtrics (episodis depressius, ansietat, esquizofrènia,...)
  • Alcoholisme i abús d'altres substàncies
  • Efectes de tractaments psicofarmacològics
 
Principals problemes a tractar:
 • Alteracions en la velocitat de processament de la informació
 • Dificultats atencionals
 • Problemes de memòria i aprenentatge
 • Dificultats en la planificació i organització
 • Problemes de comunicació (alteracions en la denominació, fluència, comprenssió,...)
 • Baixa iniciativa i dèficits en la presa de decisions
 • Canvis de personalitat i alteracions emocionals
 • Heminegligència
 • Anosognosia (falta de consciència dels problemes)
 • Dificultats en el pensament abstracte
 • Altres dèficits cognitius o psicològics

INFANTS I ADOLESCENTS

Principals causes d'afectació neuropsicològica:
 • TDAH i altres trastorns atencionals
 • Paràlisis Cerebral infantil (PCI)
 • Epilèpsia infantil
 • Deteriorament cognitiu per traumatisme cranio-encefàlic (TCE)
 • Tumors cerebrals
 • Diabetis mellitus i altres malalties mèdiques (VIH, infeccions cerebrals,...)
 
 
 
 
 
 
 
Principals problemes a tractar:
 • Dificultats atencionals i de concentració
 • Hiperactivitat
 • Dificultats d'aprenentatge
 • Problemes d'organització i planificació
 • Baixa motivació escolar
 • Baixa adaptació social
 • Dèficits d'autocontrol i inhibició de respostes
 • Dèficits en l'autoregulació de les emocions i sentiments
 • Falta d'iniciativa
 • Dèficits en habilitats psicosocials
 • Altres dèficits cognitius o psicològics