Coneix el teu cervell

El cervell és l’origen biològic de l’intel·lecte, la cognició, les percepcions, les emocions i els sentiments.
 
Com és el cervell? 
 

El cervell humà és un potent òrgan de processament que ens permet rebre informació, processar-la i donar una resposta adient, és a dir, ens permet interactuar amb el món que ens envolta. El cervell està format per milions de cèl·lules especialitzades, anomenades neurones que estan interconnectades entre elles. Gràcies a les connexions, també anomenades sinapsis, es processa la informació provinent de l’entorn tan extern com intern, és a dir, se li dóna un sentit als estímuls, fet que es coneix com percepció. Però el cervell ens permet molts més processaments, com per exemple, poder analitzar emocions i experimentar sentiments, memoritzar i aprendre nous conceptes, raonar i prendre decisions. Hi ha diferents agrupacions de neurones connectades entre si que formen circuits o xarxes neurals que s'encarreguen de funcions concretes. Per aquest motiu, quan en una regió del cervell comencen a morir neurones, o es degeneren les seves conexions amb altres neurones, es dóna una pèrdua de funció vinculada a aquella xarxa neural.

La funció principal del cervell és permetre l’adaptació a l’entorn, doncs aquest és canviant i requereix que els humans hi interactuem de forma flexible.  Conseqüentment, el cervell també és canviant, doncs té una capacitat que coneixem com a plasticitat que permet destruir i enfortir sinpasis existents, i crear-ne de noves. Però a mesura que ens fem grans, de forma natural i inherent a l’envelliment, el cervell va perdent aquesta capacitat plàstica que el fa tan especial i es torna una eina més ineficaç a l’hora d’aprendre nova informació o d'interactuar correctament amb l’entorn.

Qué és la Cognició?

Cognició deriva del llatí cognoscere que significa conèixer, i és la capacitat per a percebre el món a través d'habilitats mentals que ens permeten captar, filtrar, analitzar, processar, enmagatzemar i recuperar la informació que rebem a través dels nostres sentits. Determinades funcions cognitives ens permeten operar amb la informació que percebem en un moment determinat, i amb aquella que hem registrat i enmagatzemat en un passat. D'aquesta manera podem analitzar les situacions diàries de la vida, valorar, reflexionar, generar estratègies d'afrontament i resoldre problemes quotidians. En altres paraules, la cognició és el vehicle d'interacció amb un mateix, i amb l'entorn que ens rodeja en el nostre dia a dia.

Qué són les capacitats cognitives?

Les capacitats cognitives són el conjunt d'habilitats mentals específiques que conformen la cognició humana. Actualment existeix consens en assenyalar que les funcions cognitives humanes són:

 
  • Atenció i concentració
  • Memòria i capacitat d'aprenentatge
  • Funcions executives i capacitat de raonament
  • Llenguatge
  • Control motor voluntari (pràxies)
  • Capacitats viso-espacials, viso-construcives i viso-perceptives (gnòsies)

Segueix informant-te!